Logeren

Logeren

Logeeropvang is bedoeld voor kinderen/jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking en of een ontwikkelingsstoornis die toezicht nodig hebben. Het logeren kan nodig zijn, zodat daardoor momenten ontstaan waarop de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen.

Tijdens het logeren volgt de loge zoveel mogelijk het ritme dat hij gewend is. Overdag doen we leuke en ontspannende activiteiten zoals wandelen, knutselen, spelletjes, zwemmen koken,bakken en gezellig televisie kijken met zelfgemaakte hapjes, naar de bioscoop, speeltuin,bezoek kinderboerderij. Ook is er ruimte voor eigen hobby’s of huiswerk begeleiding en werken we ook aan het sociaal emotionele aspect.

Zorgplan

De belangrijkste begeleidingsafspraken zijn in een logeerbegeleidings-plan (LBP) vastgelegd, samen met de loge en zijn ouders / wettelijke vertegenwoordiger stelt de begeleider dit plan op. De vergoedingen van kortdurend verblijf zijn op basis van het PGB tarief  per weekend van vrijdag 17.00 tot zondag 16.00 eventueel halen en brengen 2 etmalen en 4 dagdelen begeleiding groep intensief. Ook werken we met een clientvolgsysteem zodat ouders/verzorgers ook op de hoogte blijven van de voortgang van hun kind.