Vergoedingen en tarieven

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen.

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.

De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Pgb aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg

bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg

bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

 


Tarieven

Dagbesteding:

58 euro per dagdeel ( 3 uur hands-on, 1 uur rapportage, reistijd)

 

Begeleiding individueel:

WMO  35 euro per uur (begeleiding individueel)

WLZ    35 euro per uur (begeleiding/Woonbegeleiding individueel)

WLZ    58 euro per uur (begeleiding individueel zorg/intensief risicogroep)

Coördinerende taken en overleg met andere zorgverleners/instantie’s/specialisten(Casemanager) en het opzetten van een zorgteam en of ondersteunen en verslaglegging:  58 euro per uur

 

Logeeropvang:

(van vrijdag 17.00 t/m zondag 16.00)

2 etmalen en 4 dagdelen begeleiding/groep intensief is nodig voor een weekend logeren bij CASA

 

 

Aandachtgerichte Mindfulness individueel à 1,5 uur:  55 euro

EMDR sessie à 1,5 uur: 55 euro (ieder half uur extra 10 euro)

Aandachtgerichte Mindfulness Training Groep: 8 weekse Training à 2,5 uur: 300 euro (inclusief werkboek,thee,fruit en een stilte wandeling buiten de trainingsdagen)