Woontraining

Woontraining

Is bedoeld voor jongeren vanaf 17 jaar, die begeleiding nodig hebben om vaardigheden aan te leren zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Dat kan zijn omdat je problemen ervaart met het leggen van contacten, werk, sociaal netwerk, vrienden en vrije tijd.

Doordat je de gelegenheid krijgt om bij CASA een langere periode te komen logeren leren we je de belangrijke basisvaardigheden aan zodat je na een bepaalde periode met een ambulante begeleiding zelfstandig kunt gaan wonen in een eigen woning of kamer die we samen met jou gaan zoeken.

Overleg en woontrainingsplan

In overleg met de cliënt en desgewenst diens ouders worden er afspraken gemaakt over de persoonlijke leerdoelen. Deze worden vastgelegd in een woontrainingsplan. Dit plan wordt regelmatig besproken en indien nodig bijgesteld met de cliënt.